FC Ryparken - Est. 1950

Generalforsamling 2021

Kære medlemmer

Grundet de helt særlige omstændigheder omkring COVID-19, så
foreslås det, at foreningens generalforsamling i år holdes på papiret.

Hvis der – mod forventning – er medlemmer, der gør
indsigelse imod denne procedure, bedes disse venligst orientere bestyrelsen
herom senest 8. april 2021.

Nedenstående skal således betragtes både som indkaldelse til
og beslutningsforslag for FC Ryparkens generalforsamling 2021.

xxOOOOoooOOOOxx

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FC Ryparken.

Grundet de særlige omstændigheder omkring Covid-19 blev der
afholdt ordinær generalforsamling på papiret i foreningen

København Ø, Lyngbyvej 110 – Torsdag d. 22. april 2021

Forslag, der ønskes behandlet og fremsat til afstemning på
generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før
generalforsamlingen. Forslag optages på dagsordenen og sættes på klubbens
hjemmeside senest 5 hverdage før generalforsamlingen. Der kan ikke på
generalforsamlingen træffes beslutning om forhold, der ikke er optaget på
dagsordenen medmindre samtlige klubbens stemmeberettigede medlemmer er til
stede og tiltræder beslutningen.

Dagsorden i overensstemmelse med foreningens vedtægter §4 stk.
2.

 1. Valg af dirigent
  1. Bestyrelsen foreslår Brian Lund – Enstemmigt
   vedtaget  
 2. Formandens årsberetning – udebliver: grundet den specielle situation vi befinder os i.
 3. Beretning fra nedsatte udvalg og projektgrupper
  1. Senior – Udebliver: Grundet den specielle situation vi befinder os i.
 4. Regnskabsaflæggelse
  1. Kan eftersendes, hvis den forespørges – Enstemmigt vedtaget
 5. Bestyrelsens forslag til budget for det kommende
  år
  1. Kan eftersendes, hvis den forespørges – Enstemmigt vedtaget
 6. Behandling af indkomne forslag
  1. Bestyrelsen henstiller til, at forslag skal
   fremsendes, og tages direkte pr. mail – til online afstemning via denne side (senest
   svar på eventuelle afstemninger er torsdag d. 22. april 2021.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
  1. Christian Breum og Christoffer Pederstrup er på valg – Begge genopstiller – enstemmigt vedtaget
  2. Bestyrelsen indstiller til at udvide bestyrelsen, hvor Jeppe Albrechtsen indstilles til bestyrelsen – enstemmigt vedtaget
 8. Valg af revisor
  1. Bestyrelsen indstiller til, at Mads S. Larsen fortsætter. – Enstemmigt vedtaget.
 9. Formandens afslutning – Udebliver: Grundet den specielle situation vi befinder os i.

De bedste sportslige hilsner

Bestyrelsen i FC Ryparken – Est. 1950