FC Ryparken - Est. 1950

GF 2020

Kære medlemmer

Grundet de helt særlige omstændigheder omkring COVID-19, så
foreslås det, at foreningens generalforsamling i år holdes på papiret.

Hvis der – mod forventning – er medlemmer, der gør
indsigelse imod denne procedure, bedes disse venligst orientere bestyrelsen
herom senest 13. april 2020.

Nedenstående skal således betragtes både som indkaldelse til
og beslutningsforslag for FC Ryparkens generalforsamling 2020.

xxOOOOoooOOOOxx

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FC Ryparken.

Grundet de særlige omstændigheder omkring Covid-19 blev der
afholdt ordinær generalforsamling på papiret i foreningen

København Ø, Lyngbyvej 110 – Torsdag d. 30. april 2020

Forslag, der ønskes behandlet og fremsat til afstemning på
generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før
generalforsamlingen. Forslag optages på dagsordenen og sættes på klubbens
hjemmeside senest 5 hverdage før generalforsamlingen. Der kan ikke på
generalforsamlingen træffes beslutning om forhold, der ikke er optaget på
dagsordenen medmindre samtlige klubbens stemmeberettigede medlemmer er til
stede og tiltræder beslutningen.

Dagsorden i overensstemmelse med foreningens vedtægter §4 stk.
2.

 1. Valg af dirigent
  1. Bestyrelsen foreslår Brian Lund – Enstemmigt
   vedtaget  
 2. Formandens årsberetning
 3. Beretning fra nedsatte udvalg og projektgrupper
  1. Senior
 4. Regnskabsaflæggelse
  1. Se nedenstående fil og kommentarer – Enstemmigt vedtaget
 5. Bestyrelsens forslag til budget for det kommende
  år
  1. Se nedenstående fil – Enstemmigt vedtaget
 6. Behandling af indkomne forslag
  1. Bestyrelsen henstiller til, at forslag skal
   fremsendes, og tages direkte pr. mail – til online afstemning via denne side (senest
   svar på eventuelle afstemninger er torsdag d. 30. april 2020.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
  1. På valg er Brian Lund, Bård Thorsand og Emil Larsen – Alle genopstiller
   – Enstemmigt vedtaget
 8. Valg af revisor
  1. Bestyrelsen indstiller til, at Mads S. Larsen fortsætter, og Mikael Kronborg fortsætter. – Enstemmigt vedtaget.
 9. Formandens afslutning

De bedste sportslige hilsner

Bestyrelsen i FC Ryparken – Est. 1950

Kære medlemmer

Grundet de helt særlige omstændigheder omkring COVID-19, så
foreslås det, at foreningens generalforsamling i år holdes på papiret.

Hvis der – mod forventning – er medlemmer, der gør
indsigelse imod denne procedure, bedes disse venligst orientere bestyrelsen
herom senest 13. april 2020.

Nedenstående skal således betragtes både som indkaldelse til
og beslutningsforslag for FC Ryparkens generalforsamling 2020.

xxOOOOoooOOOOxx

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FC Ryparken.

Grundet de særlige omstændigheder omkring Covid-19 blev der
afholdt ordinær generalforsamling på papiret i foreningen

København Ø, Lyngbyvej 110 – Torsdag d. 30. april 2020

Forslag, der ønskes behandlet og fremsat til afstemning på
generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før
generalforsamlingen. Forslag optages på dagsordenen og sættes på klubbens
hjemmeside senest 5 hverdage før generalforsamlingen. Der kan ikke på
generalforsamlingen træffes beslutning om forhold, der ikke er optaget på
dagsordenen medmindre samtlige klubbens stemmeberettigede medlemmer er til
stede og tiltræder beslutningen.

Dagsorden i overensstemmelse med foreningens vedtægter §4 stk.
2.

 1. Valg af dirigent
  1. Bestyrelsen foreslår Brian Lund – Enstemmigt
   vedtaget  
 2. Formandens årsberetning
 3. Beretning fra nedsatte udvalg og projektgrupper
  1. Senior
 4. Regnskabsaflæggelse
  1. Se nedenstående fil og kommentarer – Enstemmigt vedtaget
 5. Bestyrelsens forslag til budget for det kommende
  år

  1. Se nedenstående fil – Enstemmigt vedtaget
 6. Behandling af indkomne forslag
  1. Bestyrelsen henstiller til, at forslag skal
   fremsendes, og tages direkte pr. mail – til online afstemning via denne side (senest
   svar på eventuelle afstemninger er torsdag d. 30. april 2020.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
  1. På valg er Brian Lund, Bård Thorsand og Emil Larsen – Alle genopstiller
   – Enstemmigt vedtaget
 8. Valg af revisor.

 9. Formandens afslutning

De bedste sportslige hilsner

Bestyrelsen i FC Ryparken – Est. 1950